1

Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Nie masz jeszcze konta?
Możesz sobie założyć!
0
0
0
0

Menu główne
Hol szkolny
Samouczek - Zapisy
Samouczek - Cz@t
Regulamin szkolny
Obrazki do newsów
Oferta Edukacyjna

Gabinet Dyrekcji
Gabinet Profesorski
Gabinet Prefektów
Inkwizytor Harry Potter Magical Wand

Rankingi
Punktacja Domów
Ranking Uczniów
Ranking Profesorów
Ranking Knight-Factor

Sale
Wielka Sala
Mały Salonik
Tajemniczy Las
Komnata Przemian
Komnata Artefaktów
Sala Pamięci
Podziemna Komnata
Wieża Bogów
Wieża Gwiazd
Wieża Przepowiedni
Wieża Oświecenia
Dziedziniec
Smoczy Rezerwat

Quidditch
Opiekun: prof. Xaville McTireliath

Zostań zawodnikiem
Tabela Ligi Quidditcha
Rozegrane Mecze

Skład Gryffonów
Skład Puchonów
Skład Krukonów
Skład Ślizgonów

Regulamin Szkolny


I Informacje ogólne

1. Pełna nazwa szkoły to Instytut Magii Knighton, w skrócie Knighton lub IMK.
2. Szkoła ma na celu głównie zrzeszanie fanów powieści J.K.Rowling i Harrego Pottera.
3. Łamanie regulaminu będzie karane.

II Czat

1. Większość rzeczy organizowanych przez szkołę odbywa się na czacie.
2. W pokojach czatowych należących do Knighton należy zachowywać się kulturalnie. Zabrania się używania wulgaryzmów, obrażania, spamowania, reklamowania innych szkół oraz rzucania zaklęć niewybaczalnych.
3. Zabrania się nadużywania statusu operatora we wszystkich salach należących do Knighton.
4. Uczniowie oraz goście mają zakaz wchodzenia na nickach z przedrostkiem "dyr" lub "prof".

III Dyrekcja

1. Dyrekcja mianowana jest przez Zarząd Instytutu i może być przez niego odwołana
2. Dyrekcja decyduje o przydziale Uczniów do domów, przyjęciu oraz zwolnieniu Profesora z danego stanowiska.
3. Sprawuje kontrolę nad szkolnymi rankingami.
4. Sprawuje opiekę nad Profesorami, Uczniami, Opiekunami oraz Prefektami.
5. Dyrekcja ma obowiązek powiadomić społeczność o wszelkich zmianach dotyczących szkoły.
6. Dyrekcja nie bierze udziału w rankingach szkolnych.

IV Uczniowie

1. Uczniowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.
2. Uczniowie zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły i domu.
3. Uczniowie w miarę możliwości powinni przebywać w Wielkiej Sali oraz w swoich dormitoriach.
4. Uczniowie mają prawo wystąpić o zmianę Opiekuna domu, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrekcja. Pod wnioskiem muszą się znaleźć podpisy przynajmniej 50% + 1 aktywny uczeń domu.
5. Uczniowie mają obowiązek brać czynny udział w lekcjach.
6. Uczniowie mają prawo reprezentować szkołę w konkursach międzyszkolnych.

V Profesorowie

1. Głównym zadaniem Profesora jest nauczanie tego przedmiotu, na który został przyjęty.
2. Profesorowie są zobowiązani do powiadomienia dyrekcji o braku możliwości pojawienia się na radzie pedagogicznej/lekcji, co najmniej 5 godzin przed radą bądź lekcją.
3. Profesor ma obowiązek pozostać bezstronny wobec domów i uczniów.
4. Profesor powinien być przygotowany do swoich zajęć.
5. Profesorowie mają obowiązek uzupełnić dzienniki i listę obecności do Niedzieli (godz.11.00) od przeprowadzonych zajęć (nie wliczając dnia zajęć). Po tym czasie nadrobienie będzie niemożliwe, a profesor otrzyma punkty ujemne do Rankingu Profesorów.
6. Profesor otrzymuje status pół-operatora w Wielkiej Sali oraz w sali, gdzie zgodnie z planem prowadzi zajęcia.
7. Profesor może być usunięty tylko i wyłącznie przez dyrekcję.
8. Profesor ma prawo ustalić własne zasady panujące na zajęciach.
9. Obowiązkiem profesora jest zapoznanie się z systemem wagowym ocen oraz średnimi ocen wspólnymi dla wszystkich profesorów uczących w Instytucie.
10. Profesor ma prawo ustalić próg ocenowy dla swojego przedmiotu.
11. Profesor ma prawo brać udział w konkursach skierowanych do całej społeczności Knighton.
12. Profesor, który otrzyma w ciągu jednego Roku Szkolnego powyżej 10 punktów ujemnych zostaje dyscyplinarnie zwolniony ze swojego stanowiska.
13. Profesorom zabrania się udostępniania swojego hasła do Panelu Administracyjnego.
14. Nauczyciele są zobowiązani do wstawiana logów z lekcji do dziennika.

VI Opiekunowie

1. Opiekun zostaje wybrany przez dyrekcję na jeden rok szkolny.
2. Opiekun ma obowiązek zorganizować przynajmniej jedno spotkanie domu w roku szkolnym.
3. Opiekun ma obowiązek wybrać prefekta domu oraz kapitana drużyny quidditcha.
4. Opiekun ma obowiązek niesienia pomocy swoim podopiecznym oraz wspierania ich.
5. Opiekun powinien w miarę możliwości przebywać w dormitorium razem ze swoimi podopiecznymi.
6. Opiekun nie ma prawa przebywać w innym dormitorium.
7. Opiekun ma prawo zmienić prefekta domu oraz kapitana drużyny quidditcha w ciągu trwania roku szkolnego.
8. Opiekun może zorganizować jedną zabawę wraz ze swoimi podopiecznymi w ciągu roku szkolnego lub większą ilość po konsultacji z dyrekcją.

VII Rankingi

1. Uczniowie oraz Nauczyciele mają okazję zdobywać punkty w różnych rankingach, a podstawowymi są: Ranking Domów, Ranking Uczniów oraz Ranking Nauczycieli.

Ranking Domów:

2. Uczniowie otrzymują punkty dodatnie do Rankingu Domów za:
2.1. udział w konkursach i zabawach
2.2. aktywność na zajęciach
2.3. udział w olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych
2.4. inne aktywności

3. Uczniowie otrzymują punkty ujemne do Rankingu Domów za:
3.1. niestosowne zachowanie w salach należących do Instytutu Magii Knighton
3.2. nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i czatu
3.3. działania na niekorzyść domu lub szkoły

 

Ranking Uczniów:

4. Uczniowie otrzymują punkty dodatnie do Rankingu Uczniów za:
4.1. udział w konkursach i zabawach - maksymalnie 100 punktów
4.2. obecność na lekcji - 1-3 punktów
4.3. pełnienie określonej funkcji - 2 punkty tygodniowo
4.4. udział w Olimpiadzie szkolnej odpowiednio za każdy etap:
- 1 miejsce - 20 punktów
- 2 miejsce - 15 punktów
- 3 miejsce - 10 punktów
- udział - 3 punkty
4.5. udział w Olimpiadzie międzyszkolnej odpowiednio:
- 1 miejsce - 30 punktów
- 2 miejsce - 20 punktów
- 3 miejsce - 15 punktów
- udział - 5 punktów
4.6 przeprowadzenie zabaw - do 10 punktów
4.7. reklamowanie szkoły - do 50 punktów
4.8. udział w szkolnym meczu quidditcha odpowiednio:
- 1 miejsce - 20 punktów
- 2 miejsce - 15 punktów
- 3 miejsce - 10 punkty
- czynny udział* - 3 punkty
- bierny udział**/kibicowanie - 1 punkt
4.9. udział w międzyszkolnym meczu quidditcha odpowiednio:
- 1 miejsce - 30 punktów
- 2 miejsce - 20 punktów
- 3 miejsce - 15 punktów
- czynny udział - 5 punkty
- bierny udział/kibicowanie - 1 punkt

5. Uczniowie otrzymują ujemne punkty do Rankingu Ucznia za:
5.1. niestosowne zachowanie w salach należących do Instytutu Magii Knighton - do 10 punktów
5.2. niewywiązanie się z obowiązków (np. brak artykułu na czas) - do 10 punktów

 

6. Uczeń, który w ciągu jednego Roku Szkolnego zdobędzie największą ilość punktów w Rankingu Ucznia otrzyma specjalny dyplom, który zostanie Mu wręczony podczas trwania uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

Ranking Profesorów:

7. Nauczyciele otrzymują dodatnie punkty do Rankingu Profesorów za:
7.1. przeprowadzenie zajęć - 1 punkt
7.2. uzupełnienie dziennika - 1 punkt
7.3. przeprowadzenie zabaw/konkursów - do 5 punktów
7.4. udział w zabawach/konkursach - maksymalnie 50 punktów
7.5. zorganizowanie olimpiady szkolnej - 5 punkty
7.6. zorganizowanie olimpiady międzyszkolnej - 10 punktów
7.7. zwycięstwo w olimpiadzie międzyszkolnej:
- 1 miejsce - 20 punktów
- 2 miejsce - 15 punktów
- 3 miejsce - 10 punktów
7.8. udział w olimpiadzie międzyszkolnej - 2 punkty
7.9. pełnienie funkcji opiekuna - 1 punkt (tygodniowo)
7.10. pełnienie funkcji redaktora naczelnego w gazetce szkolnej - 2 punkty (tygodniowo)
7.11. pełnienie funkcji redaktora w gazetce szkolnej - 1 punkt (tygodniowo)

8. Nauczyciele otrzymują ujemne punkty do Rankingu Profesorów za:
8.1. nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach - 3 punkty
8.2. brak uzupełnionego dziennika w czasie - 2 punkty
8.3. niewywiązywanie się z innych, wyznaczonych mu zadań - 2 punkty
8.4. niewywiązywanie się z funkcji - 2 punkty

9. Przelicznik: 10 pkt ucznia to 1 pkt dla nauczyciela.

 

* za udział czynny uznaje się grę w drużynie, która nie zdobyła żadnego miejsca na podium.
**za udział bierny uznaje się obecność na liście graczy, ale nie branie udziału w meczu.

VIII Postanowienia końcowe

1. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
2. Dyrekcja ma obowiązek poinformować społeczność szkoły o wszelkich zmianach w regulaminie.

 Zapisy

Zapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Uczniowie Knighton: 61
Profesorów Knighton: 15 Pracownicy Knighton: 4

Władze Instytutu
Profesorowie
Uczniowie

Plan Lekcji

Dziś nie ma żadnych zajęć! Jesteście wolni

Zabawy
Knigh-Factor
Festiwal Knighton
Awantura o Niuchacza
Turniej Trójmagiczny
Planszówki
Magiczna Gilotyna

Karty Kolekcjonerskie
Magiczne Runy
Magiczne Stworzenia
Zabawy na Forum

Izba Pamięci
Kronika Dyrektorów
Kronika Profesorów
Kronika Opiekunów
Kronika Pracowników
Kronika Stażystów
Kronika Prefektów

Teczka Absolwentów
Teczka Quidditcha
Teczka Gazetki

Gablota Pucharów
Gablota Rankingów
Gablota Olimpiad
Gablota Konkursów

Inkwizytor
Robberini Shane

Wizytacje Inkwizytora
Dekrety Inkwizytora
Panel Inkwizytora

Dekrety Inkwizytora: 0 Wizytacje Inkwizytora: 0
© 2018 Knighton. Wszelkie prawa zastrzeżone. - Theme by IMK